CSAMCO tham gia Hội thao Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty năm 2011

CSAMCO tham gia Hội thao Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty năm 2011

Sáng ngày 13/08/2011, Hội thi Thể dục thể thao Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty năm 2011 đã khai mạc tại Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8, Tp.HCM.