Đại hội Công nhân Viên chức năm 2012

Chiều ngày 09/3/2012, Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành (CSAMCO) đã tổ chức thành công Đại hội công nhân viên chức năm 2012 tại hội trường 121 Cô Giang.

Tham dự Đại hội có 46 đại biểu đại diện cho gần 100 cán bộ công nhân viên (CBCNV), gồm có Ban lãnh đạo Xí nghiệp và các đại biểu đại diện cho các CBCNV Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành.


Chủ tịch đoàn gồm có:

  • Ông Nguyễn Hữu Hòa - Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO
  • Ông Phan Thanh Phong - Phó Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO
  • Bà Hồ Thanh Châu - Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp CSAMCO


Chủ tịch đoàn


Ông Nguyễn Hữu Hòa - Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO, báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD cho năm 2012.


Bà Hồ Thanh Châu, Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp CSAMCO, báo cáo với Đại hội tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2011.

Có 08 câu hỏi của công nhân viên chức lao động tập hợp từ các tổ công đoàn và 04 câu hỏi đóng góp bổ sung đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại đại hội.

Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO đã có những ý kiến với Đại hội về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người lao động và những định hướng phát triển của Xí nghiệp.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp hoạt động SXKD và Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2012.


Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% các chỉ tiêu và giải pháp hoạt động SXKD năm 2012

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty - Phó Tổng giám đốc Lê Văn Pha đã chúc mừng những thành tựu mà Đơn vị đã đạt được và có ý kiến đóng góp với Đại hội về định hướng phát triển của Xí nghiệp.


Bà Dương Hoàng Tuyết Anh - Giám đốc nhân sự Tổng công ty có ý kiến với Đại hội về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành (CSAMCO), thông qua nghị quyết đại hội

Tại Đại hội, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành đã công bố quyết định và trao bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.


Đại hội công nhân viên chức đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

10/03/2012