San lấp cát Dự án Sparrow

Mô tả dự án

place

Địa điểm thi công: Bình Trưng Đông – Quận 2 – TP.HCM

person

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên

crop_free

Quy mô: Diện tích 5,9ha, với khối lượng hơn 250.000 m3 cát san lấp và thực hiện rà phá bom mìn