Dự án Samsung Electronics HCMC CE Complex

Mô tả dự án

place

Địa điểm thi công: Khu công nghệ cao, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

person

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Samsung Electronics CE Complex

crop_free

Quy mô: Diện tích san lấp 70ha với khối lượng hơn 500.000 m3 cát, cải tạo, san lấp cát, xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng đất.