Cải tạo nền đất của dự án phát triển Sài Gòn Shipyard

Mô tả dự án

place

Địa điểm thi công: P.Thạch Mỹ Lợi – Quận 2 – TP.HCM

person

Chủ đầu tư:MENARD SNC

crop_free

Quy mô: Diện tích 10ha