Hình ảnh

Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp không thể tách rời chính sách đầu tư về phương tiện và con người. Ý thức được điều này, CSAMCO không ngừng nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công hiện đại, đáp ứng nhu cầu công nghệ thi công tiên tiến. Hàng năm, CSAMCO đều đầu tư thêm xe máy thi công, thiết bị đo đạc với giá trị lớn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển của đơn vị.

Tin tức khác