Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Quá

Mô tả dự án

place

Địa điểm thi công: Quận 12– TP.HCM

person

Chủ đầu tư:Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố

crop_free

Quy mô: Hệ thống giao thông, thoát nước cống tròn, cống hộp đôi và đơn

Dự án khác

Công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quốc tế Ascendas Protrade

Công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật Dự án Samsung Electronics HCMC CE Complex

Công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Công tác hạ tầng Dự án Swan City – Nhơn Trạch Đồng Nai

Công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu Dân cư Vườn Lài