Hội nghị người lao động năm 2019

Chiều ngày 19/3/2019, Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành (CSAMCO) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019 tại hội trường 121 Cô Giang.

Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu đại diện cho gần 200 cán bộ công nhân viên (CBCNV), gồm có Ban lãnh đạo Xí nghiệp và các đại biểu đại diện cho các CBCNV Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành.

 

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Hòa - Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO

- Ông Phan Thanh Phong - Phó Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO

- Ông Nguyễn Văn Giàu  - Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp CSAMCO

 

Đoàn Chủ tịch 

Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của người lao động.


Ông Nguyễn Hữu Hòa - Giám đốc Xí nghiệp CSAMCO, báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp CSAMCO, báo cáo với hội nghị tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2018.

Các câu hỏi của công nhân viên chức lao động tập hợp từ các tổ công đoàn và câu hỏi đóng góp bổ sung đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại hội nghị.

 Một số hình ảnh của hội nghị

 

 

Hội nghị người lao động đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của cán bộ công nhân viên, hứa hẹn năm mới thành công của CSAMCO.

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

19/03/2019